โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
 
“สามัคคี  มีวิชา  กีฬาเก่ง  เคร่งคุณธรรม นำประชาธิปไตย”