โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กำกับติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตบริการ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
นายกังวาล ปัญญานิรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา ได้นำคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรี
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนไตรคามวิทยา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยโทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 64
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกังวาล ปัญญานิรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลั
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกังวาล ปัญญานิรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา ได้มอบ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
โรงเรียนไตรคามวิทยา กราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.สิทธิพล พหลทัพ รอง ผอ.สพม. เขต ๒๕ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางม
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
เรียนเชิญผู้ปกครอง กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63