โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตบริการ
วันที่  ๒๒  เดือน  กุมภาพันธ์ .. ๒๕๖๔  นายกังวาล ปัญญานิรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตบริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา และโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ (สพป.ขอนแก่น เขต ๓)
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,12:47   อ่าน 184 ครั้ง