โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรครู
 วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายกังวาล  ปัญญานิรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน ได้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู  ตามแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ปีการศึกษา 2563 ผู้รับการประเมิน นายอภิชัย ศรีหัวแฮ      ตำแหน่งครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีคณะกรรมการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดเพื่อประเมินในรอบปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,18:10   อ่าน 228 ครั้ง