โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายกังวาล  ปัญญานิรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ซึงตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ในการนี้ มีกิจกรรม ตำรวบพบนักเรียนและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ได้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,15:23   อ่าน 141 ครั้ง