โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ภาพกิจกรรม
นิเทศ กำกับติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผอ.โรงเรียนพล นายมนตรี ถ้ำหิน ผอ.โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู พร้อมนิเทศ ติดตามการดำเนินการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนไตรคามวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2565,18:02   อ่าน 97 ครั้ง