โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,09:22   อ่าน 184 ครั้ง