โรงเรียนไตรคามวิทยา
90 ม.3  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-001333
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กำกับติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 141 ครั้ง